CSEKK KÖNYVELÉS KFT.

Új KATA törvény

2022.07.21.

Új KATA törvény

A szeptember 1.-től hatályba lépő új KATA törvény legfontosabb módosításai

Három lényeges változás van az új törvényben. Egyrészt szeptember 1.-től már csak főfoglalkozású kisadózó vállalkozó lehet, az adó egységesen 50.000,- Ft lesz, megszűnik az emelt 75.000,- Ft-os adó. 

Másrészt a bevétel nem származhat kifizetőtől (más cégek, egyéni vállalkzások, alapítványok, társasházak stb), csak magánszemély részére lehet számlát kiállítani.

A harmadik fontos dolog pedig, hogy a KATA keretösszege évi 18.000.000,- Ft lesz. (Időarányosan ez az aktív hónapok x 1.500.000,- Ft). Tehát aki úgy dönt, hogy augusztus 31.-én befejezi a tevékenységét, az összesen 12.000.000,- Ft-ot számlázhat büntetőadó nélkül, feltéve,hogy januártól működött. 

Mivel kisadózó vállalkozóról beszélünk, így megszűnik az a lehetőség, hogy egy bt eszerint adózzon. Át kell térnie társasági adó (TAO), vagy kisvállalati adó (KIVA) alá. Vagy dönthet úgy, hogy megszűnik, ez esetben el kell indítani a végelszámolást. 

Áttérés esetén nyitó mérleget kell készíteni, melyhez könyvvizsgálóra is szükség lesz. Ha a végelszámolást választja, akkor nincs szükség könyvvizsgálóra hozzá. 

A törvény szerint főfoglalkozású egyéni vállalkozó: az egyéni vállalkozó, kivéve azt, aki a tárgyhó egészében megfelel az alábbi feltételek bármelyikének:

a) legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban áll azzal, hogy a  heti 36 órás foglalkoztatás megállapításánál az egyidejűleg fennálló munkaviszonyokban előírt munkaidőt össze kell számítani,

b) a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Tbj.) szerinti kiegészítő tevékenységet folytatónak minősül,

c) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek alapján külföldön biztosított személynek minősül,

d) a kétoldalú szociálpolitikai, szociális biztonsági egyezmény alapján más államban biztosítottnak minősül,

e) olyan magánszemély, aki 2011. december 31-én – a  társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.  évi LXXXI. törvény alapján megállapított – I., II., vagy III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, és a  megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 32–33.  §-a alapján rokkantsági ellátásban vagy rehabilitációs ellátásban részesül,

f) rokkantsági ellátásban részesül és egészségi állapota a  rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 50 százalékos vagy kisebb mértékű, g) a kisadózóként folytatott egyéni vállalkozói tevékenységen kívül más vállalkozásban nem kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozónak minősül,

h) a kisadózóként folytatott egyéni vállalkozói tevékenységen kívül nem kiegészítő tevékenységet folytató, az  Evectv. szerint nyilvántartásba nem vett, a  személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerinti egyéni vállalkozónak minősül, i) a gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban áll, j) a köznevelési intézményben, a  szakképző intézményben vagy a  felsőoktatási intézményben, az Európai Gazdasági Térség tagállamában vagy Svájcban közép- vagy felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytat tanulmányokat, vagy az  előzőekben nem említett államokban folytat ez  előbbieknek megfelelő tanulmányokat, azzal, hogy a  25. életévének betöltéséig idetartozik a tanulmányait szüneteltető kisadózó is

Aki a fentebb felsorolt feltételeknek megfelel, szeptember 1.-től választhatja azt, hogy marad a KATA alanya. 

Aki nem felel meg ezen feltételeknek, ki kell lépnie a KATA alól és más adónemet kell választani. (Egyéni vállalkozás esetén átalányadó vagy vállalkozói SZJA szerinti adózás választható)

Másik lehetőség megszüntetni az egyéni vállalkozást. 

Ezután alapítható kft vagy bt is, ha más formában szeretné folytatni valaki a tevékenységet. Ehhez már ügyvédre is szükség lesz. 

Ez az összefoglaló, csak nagyvonalakban tartalmazza a legfontosabb változásokat. A részletek a törvényben találhatóak: 

mk_22_118.pdf

vissza

Hírek

Kapcsolat

Csekk Könyvelés Kft.

Adószám:
14011704-2-41

Székhely: 

1046 Budapest, Kiss Ernő utca 3/A 

(P+P Kereskedőház, 200 C iroda)

Telefon:
+36/ 20 448 4486

E-mail:
szilvia.csekk@csekkkonyveles.hu

Ügyfélfogadás:
(Előre egyeztetett időpontban)