Megváltozott a munkavédelmi képviselőkre vonatozó szabályozás

2016.09.29.

Megváltozott a munkavédelmi törvény és 2016.07.08-től azoknál a vállalkozásoknál, ahol a foglalkoztatás eléri a 20 főt kötelező munkavédelmi képviselőt választani.

2016. július 8-tól minden 20 főt elérő, a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Mvt.) szerinti szervezett munkavégzés fogalomkörébe tartozó munkáltatónál meg kell szervezni a munkavédelmi képviselő választást az alábbiak figyelembevételével:
  • azon munkáltatónál, ahol van választott munkavédelmi képviselő, az Mvt. megváltozott rendelkezéseit a munkavédelmi képviselő mandátumának lejártát követő munkavédelmi képviselő választás során kell alkalmazni.
  • azon munkáltatónál, ahol munkavédelmi képviselő választásra nem került sor, az Mvt. megváltozott 70/A. § (1) és (2) bekezdése szerinti munkavédelmi képviselő választást a törvény hatálybalépését követően fél éven belül meg kell tartani.

Konkretizálásra került a munkavédelmi képviselők munkajogi védelmére vonatkozó szabályozás, amelynek értelmében a munkáltatónál megválasztott valamennyi munkavédelmi képviselőt megilleti a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 273. § (1) szerinti munkajogi védelem, az Mt. 273. § (2) bekezdése szerinti tartamban. A munkavédelmi bizottság, annak hiányában a munkavédelmi képviselő választás során létrejött választási bizottság tagjainak egyetértése szükséges a munkavédelmi képviselő munkaviszonyának a munkáltató által felmondással történő megszüntetéséhez, valamint a munkáltató tisztségviselőt érintő Mt. 53. § szerinti intézkedéséhez (munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás). A védelem a tisztségviselőt megbízatásának idejére és annak megszűnését követő hat hónapra illeti meg, feltéve, ha a tisztségét legalább tizenkét hónapon át betöltötte.

vissza